Gençlik Atölyesi

Eğitim, okuldan çıktığımız zaman aklımızda kalan şeydir derler.

Ne yazık ki ilham verebilecek, yol gösterebilecek, yaşamda nasıl var olabileceğimizi kulağımıza fısıldayabilecek sufleleri çoğu zaman  okul hayatımızdan alamamaktayız.

Bu nedenle Daha İyi bir Ben, gençlerin kendi potansiyellerini ortaya çıkarabilmeleri, kendilerini keşfedebilmeleri için Gençlik Atölyeleri düzenlemektedir.

gençlik atölyesiGençlik Atölyesi’nde gençlerin karşılarına çıkabilecek problemleri yaratıcı bir şekilde nasıl çözebilecekleri, kendilerini etkili bir şekilde nasıl ifade edebilecekleri, kararlarını rasyonel bir şekilde nasıl almaları gerektiği tartışılmaktadır.  Ayrıca, içlerindeki liderlik potansiyelini ortaya çıkarabilmeleri, farklılıkları ve zorlukları yönetebilmeleri sağlanmaktadır.

Gençlik Atölyesi’ne katılan gençlerin hayat boyu birbirleri ile bağlantıda olmalarını, öğrendiklerini, deneyimlediklerini başkaları ile paylaşmalarını, başka hayatları güçlendirmelerini umuyoruz.

Atölyemiz:

genlikatlyesi

Yanı sıra, atölyeler bir yandan yaşadığımız dünyayı küresel anlamda daha iyi tanıyabilmemizi, makro düzeyde neler olduğunu kavrayabilmemizi sağlayacak, bir yandan da yarınımız için sürdürülebilir alışkanlıklar ve davranışlar kazanarak daha yaşanılabilir bir dünya bırakmamızı sağlayacaktır.

Atölyelerde aşağıdaki temalar ayrıca ele alınarak küresel bir bakış bakış açısı kazanılması amaçlanmaktadır.

  • Sürdürülebilirlik
  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
  • Kalkınma ve Yoksulluk
  • Gelişmekte Olan Ülkeleri Bekleyen Zorluklar
  • Küresel Sosyoloji
  • Davranış Ekonomisi
  • Toplumsal Sağlık
  • Sağlıklı Beslenme
  • Gençlerde Pozitif Davranışların Desteklenmesi

Gençlik kategorisinde daha çok içerik bulabilirsiniz.

Paylaştıkça daha iyiye, beraberce.

 

 

Reklamlar