İşinize Özel Çözümler

Kendi işinizi mi kurmak istiyorsunuz? Girişimci olmak istiyor ama  iş fikrinizi, şartlarınızı biraz daha iyileştirme ihtiyacı mı hissediyorsunuz?

Yoksa işinizi büyütmek mi istiyorsunuz?

Size ve işinize özel danışmanlık vererek süreçlerinizi en etkin şekilde yönetmenize yardımcı olmak için buradayım.

Aşağıdaki başlıklarda danışmanlık sunmaktayım:

Kariyer

 • İş Arama Süreci Yönetimi
 • Etkin Mülakat Yönetimi
 • İş Hayatımızda Etkili İletişim
 • İş Değişikliği & İş Sürekliliği Yönetimi
 • Etkili Sunum Yapabilme

Liderlik 

 • Etkili Problem Çözme
 • Gurup İçinde Çalışabilme
 • Geliştirici Performans Değerlendirme
 • Takımların Yönetimi
 • Üst Düzey Yöneticiler için Liderlik
 • Toplumsal Konularda Duyarlılık

Stratejik Girişimcilik 

 • Fırsatların Fark Edilmesi
 • Yaratıcılık
 • Stratejik Kararlar
 • Stratejik Yönetim & İnovasyon
 • İş Planı Hazırlama
 • Finansman Fırsatları

Proje Döngüsü Yönetimi

 • İhtiyaç Analizi
 • Önceliklerin Belirlenmesi
 • Paydaş Analizi
 • Zaman Yönetimi
 • Etkin Kaynak Kullanımı
 • Bütçe Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • İzleme & Değerlendirme

Etkin KOBİ’ler 

 • Gelecek Vizyonu Oluşturma
 • Strateji Geliştirme & Eylem Planı Hazırlama
 • İş Süreçlerinin Mükemmelleştirilmesi
 • İş Yükü Analizi & Etkin Görev Paylaşımı
 • Mükemmel Anlaşmalar
 • İnsan Kaynaklarında Yetenek Yönetimi
 • Y kuşağı ile Çalışma
 • Etkili Performans Değerlendirme
 • Marka & İtibar Yönetimi
 • Modern Teknikler ile Pazarlama
 • Yönetimde Kalıpların Kırılması İnovasyonun Canlandırılması
 • Etkin Sosyal Medya Yönetimi