Atölyeler

Toplumsal Konular Atölyeleri/ Eğitimleri

 1. Sürdürülebilir Bir Çevre için Gerekli Alışkanlıkların & Davranışların Kazanılması
 2. Toplumsal Kalkınmanın Öne Çıkan Başlıklarının İncelenmesi Atölyesi
 3. Daha İyi Bir Dünya için Milenyum Hedefleri Atölyesi
 4. Açlıkla Mücadele Toplumsal Alışkanlıkların Gözden Geçirilmesi Atölyesi
 5. Liderlik Atölyesi
 6. Nezaket Atölyesi
 7. Sürdürülebilirlik Atölyesi
 8. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi
 9. Kalkınma ve Yoksulluk Atölyesi
 10. Rekabetçi Toplumları Öne Çıkaran Özellikler Atölyesi
 11. Gençlerde Pozitif Davranışların Desteklenmesi Atölyesi
 12. İnternet Okur Yazarlığının Yaygınlaştırılması Atölyesi
 13. Teknolojinin Akılcı Kullanımının Yaygınlaştırılması Atölyesi
 14. Bilgi Güvenliği Atölyesi
 15. Farklı Kültürleri, Bakış Açılarını Değerlendirebilme Atölyesi
 16. Toplumsal Güvenin Artmasında Bir Araç Olarak Gönüllülük Atölyesi

Kişisel Gelişim Atölyeleri / Eğitimleri

 1. Kaynakların Etkin Yönetimi  Atölyesi
 2. Gününü Etkin Programlayabilme ve Programa Uyabilme Atölyesi (Zaman Yönetimi )
 3. Bütçe Yönetimi  Atölyesi (Uygun Harcamalar ve Tasarruf Yapabilme)
 4. Yaratıcı Problem Çözme Atölyesi
 5. Akılcı Kararlar Verebilme Atölyesi
 6. İyi hissetme ve Farkındalık Atölyesi
 7. Etkili Problem Çözme & Karar Verme Eğitimi
 8. Mükemmel Anlaşmalar Eğitimi
 9. Çatışma Yönetimi Atölyesi
 10. Etkili İletişim ve Beden Dili Atölyesi
 11. Kendini Keşfetme, Yaratıcılığını Ortaya Çıkarabilme Atölyesi
 12. Kendi Kendine Öğrenebilme Atölyesi
 13. Okuma Alışkanlığı Kazanma Atölyesi
 14. Network Yönetimi  Atölyesi
 15. Rasyonel Beslenme Atölyesi
 16. Hedeflere Ulaşmada Kendi Kendini “Dürtme” Atölyesi
 17. İyi Dinleyici Olabilme Atölyesi
 18. “Hayır” Diyebilme Atölyesi
 19. İlişkilerde Takip Mesafesi Ayarlayabilme Atölyesi
 20. Kendine Zaman Yaratabilme Atölyesi
 21. Disiplinler Arası Bağlantı Kurabilme, Farklı Düşünebilme Atölyesi
 22. Uygun ve İşe Yarar Geri Dönüt (Feedback) Verebilme Atölyesi
 23. Etkili Ders Çalışma Atölyesi
 24. Uygun Mesleği Seçebilme & Doğru Tercihler Yapabilme Atölyesi

Kariyer Yönetimi Atölyeleri/ Eğitimleri

 1. Kurumsal İletişim Atölyesi ( Öğrenciler ve Çalışanlar için)
 2. Gelecek Vizyonunu Belirleme Atölyesi
 3. Stratejik Girişimcilik Yönetimi Atölyesi
 4. Marka & İtibar Yönetimi Atölyesi
 5. Stratejik Kararlar Atölyesi
 6. İş Hayatında Etkin İletişim Atölyesi
 7. Performans Yönetimi Atölyesi
 8. Amaç Edinme & Hedeflere Ulaşma Atölyesi
 9. Karar Vericileri İkna Edebilme Atölyesi
 10. Etkili Yazı Yazabilme Atölyesi
 11. Ebeveynler için Etkili Kararlar Verebilme Atölyesi
Reklamlar